ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, на основу Одлуке о давању у закуп пословног простора, коју је донела Скупштина општине Бач, на својој 38. седници, одржаној дана 02.02.2016. године (“Сл. лист општине Бач”, бр. 3/2016), и закључка са седнице Комисије, дана 11. марта 2016 расписала је Јавног оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана јавног оглашавања (од 11. марта 2016- до 26. марта 2016. закључно)

附件大小
PDF icon Текст јавног огласа256.85 KB