НАБАВЉЕНО НОВО ПУТАРСКО ВОЗИЛО ЗА ЈКП "ТВРЂАВА" БАЧ

Општина Бач тренутно спроводи пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' у оквиру Програма Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина.

Општина Бач је у оквиру истог, за потребе рада ангажованих радника набавила ново путарско возило које је Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач уступљено на коришћење.
Никола Бањац из Канцеларије за локални економски развој општине Бач је истакао како овај пројекта умногоме доприноси оснаживању целокупне заједнице.
„Пројекат се тренутно налази у десетом месецу имплементације, трајаће до децембра ове године. Укупна вредност пројекта износи 68.615,39 еура, од чега донација Европске уније износи 58.823,97 еура.Општина Бач је у претходном период спровела јавни позив за запошљавање шест припадника ромске заједнице у локалном Јавном комуналном предузећу ’’Тврђава’’ Бач, који су од половине маја почели да раде на пословима рециклаже“, истакaо је Бањац и додао да је у оквиру активности која се односи на спровођење делотворних политика запошљавања теже запошљивих категорија, у Бачу организован дводневни семинар за запослене у јавном сектору и чланове различитих локални савета и радних тела на тему креирања и спровођења мера запошљавања и израде Локалних акционих планова за инклузију Рома.
Из Одељења саобраћаја ЈКП „Тврђава“ Бач, такође напомињу да је набавка овог возила умногоме допринела обављању редовних радних задатака, лица која су ангажована преко пројекта.
„Возило марке ФИАТ, односно путарско возило са отвореном малом приколицом наши запослени најчешће користе приликом обављања послова везаних за рециклажу, односно приликом превоза ПВЦ амбалаже и осталих материјала, а све у циљу одржавања депоније“ истакао је Владимир Tопић испред Одељења саобраћаја ЈКП „Тврђава“ Бач.

НАБАВЉЕНО НОВО ПУТАРСКО ВОЗИЛО ЗА ЈКП "ТВРЂАВА" БАЧ
НАБАВЉЕНО НОВО ПУТАРСКО ВОЗИЛО ЗА ЈКП "ТВРЂАВА" БАЧ
НАБАВЉЕНО НОВО ПУТАРСКО ВОЗИЛО ЗА ЈКП "ТВРЂАВА" БАЧ