РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ БУДУЋЕГ ЦЕНТРА ПОСЛОВНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У БАЧУ