САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА

САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА
 
У малој сали зграде Народне библиотеке "Вук Караџић" Бач  09.07.2021. одржани су састанци тематских радних група за израду Плана развоја општине Бач 2022 - 2028. године.
 
Координатори и чланови тематских група за израду Плана развоја општине Бач су подељени у три групе и то: Тематска радна група Локални економски развој, Друштвени развој и тематска група: Урбани развој и заштита животне средине/комуналне делатности.
 
Задаци тематских радних група су између осталог : припрема прегледа постојећих планских докумената, формулисање предлога тематских приоритета, циљева и мера, припрема ажурних информација о току активности за потребе извештавања , сарадња са члановима партнерског Форума и сл.
 
План развоја општине Бач се ради за период од 2022. до 2028. године у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и организацијом "SlovakAid"