РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ У ОПШТИНИ БАЧ

Комисија за доделу стипендија за ученике и студенте са подручја општине Бач, објављује Конкурсе

  1. ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ УШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ
  2. ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА  ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ
  3. ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ-(за одређена занимања)
  4. ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ

Рок за пријаву на конкурс је од  16. октобра  - 27. октобра 2023. године

Пријаве и конкурсна документација се подносе:

  • Поштом на адресу : Општинска управа Бач, Комисија за доделу стипендија, Трг др Зорана Ђинђића број 2
  • Лично, у пријемну канцеларију Општинске управе Бач
  • Лично у Месним канцеларијама (Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна ,Селенча),  у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Све информације се могу добити на број телефона 021/6070075 лок.130 или у канцеларији број 9 у Општинској управи Бач код Иване Модић.