ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лица расписао је Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине. Текст Јавног позива и образац за пријаву објављени су на интернет презентацији Фонда: www.fondirpvojvodine.rs и огласној табли Општинске управе Бач. Пријаве се подносе непосредно Фонду или путем поште на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лица, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад.  Јавни позив је отворен од 08. октобра 2018. године до 08. новембра 2018. године.