ЈАВНА РАСПРАВА – ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА У ОПШТИНИ БАЧ У ПЕРИОДУ 2021 – 2023 ГОДИНЕ

Документ Локалног акционог плана за инклузију Рома у оптини Бач (ЛАП) је израђен у оквиру пројекта ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' који се реализује у оквиру Програма ИПА 2016 "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома" који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина (СКГО), док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања корисничко министарство.

План има за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома и Ромкиња. Општи циљ Програма је јачање положаја ромског становништва у локалним заједницама кроз спровођење приоритетних националних и локалних стратешких мера, док су као специфични циљеви програма дефисани: Побољшање социјалног и економског положаја ромског становништва кроз мере запошљавања које спроводе локалне заједнице и Подршка активностима које имају за циљ борбу против дискриминације и промовисање равноправности ромског становништва.

Локални акциони план за инклузију Рома у општини Бач  за период од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: ЛАП) дефинише правце деловања општине Бач  у области инклузије Ромске популације, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати садашњи положај припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и осталих припадника локалне заједнице.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бач за период од 2021. до 2022. године представља документ чију израду је иницирало Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња ( у даљем тексту ЛКТ) , а израдила Радна група за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

У складу са горе наваденим позивамо све заинтересоване организације (установе, невладине организације, удружења), привреднике и грађане да нам доставе своје сугестије, коментаре и предлоге на нацрт ревидираног документа ЛАПа за инклузију Рома у општини Бач за период од 2021 до 2023 године.

Нацрт Локалног акционог плана за инклузију Рома у опшзини Бач општине Бач можете преузети овде (ПДФ) (Word)

Одлука о у упућивању на Јавну расправу се налази овде.

Начин учешћа у јавној расправи

Адресе за слање коментара:

1)      Е-пошта: nikola.banjac@bac.rsinfo@bac.rspredsednik@bac.rs

2)      Факс: 021/770-330

3)      Пошта: Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач (са назнаком ''Јавна расправа нацрт ЛАП за инклузију Рома)