ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
“Службени гласник РС”, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

Јавно достављање врши се:

a) ако ниједан други начин достављања није могућ;
б) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
в) у другим случајевима одређеним законом.

БИРАЧКИ СПИСАК