ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ OПШТИНЕ БАЧ ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА КОРИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА

Pages