ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ OПШТИНЕ БАЧ ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА КОРИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА

Дскументација

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2025. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2025. ГОДИНИ

Служба за пољопривреду ОУ Бач подсећа да сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2025. години, треба да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2024. године поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

 

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:

Јужнобачки управни округ

Булевар Михајла Пупина 10

21000 Нови Сад

Са обавезном назнаком: „ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“

 

Поред Захтева потребно је доставити и доказ о уплати таксе у износу од 380,00 динара на рачун:

Прималац: Буџет Републике Србије

Сврха: Р.А.Т.

Шифра плаћања: 153

Број рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97                 

Позив на број: 68-204

 

Након запримљеног захтева, ветеринарска инспекција ће организовати излазак на терен ради обрачуна условних грла, како би се свим подносиоцима захтева обезбедио потребан Записник са којим ће конкурисати на Јавни позив за остваривање права пречег закупа у 2025. години.

 

Рок за аплицирање на Јавни позив је 31. октобар 2024. године.

 

Дскументација

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2025. ГОДИНУ

Служба за пољопривреду ОУ Бач обавештава јавност да је расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2025. ГОДИНУ.

Обавештавају се заинтересоване  образовне и високообразовне установе  чији је оснивач држава, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, установe за извршење кривичних санкција, као и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства да да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач за 2025. годину  до 31.октобра 2024. године.

 

Сви заинтересовани, потребни формулар пријаве могу преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.

 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јелена Ковачевић, Руководилац Одељења,  телефон: 021/6070-075, локал 147 email: jelena.kovacevic@bac.rs или лично у просторијама Одељењa за привреду, пољопривреду и економски развој Општинe Бач.

 

Дскументација

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОБУКУ НА РАДНОМ МЕСТУ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈЕ ПРИПАДАЈУ РАЊИВИМ ГРУПАМА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ РАДНИЦЕ ЗА РАД У ВЕШЕРНИЦИ У БАЧУ У ОКВИРУ РАДИОНИЦЕ ЗА ШИВЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ СТАРИМА, ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У НЕПОВОЉНОМ ПОЛОЖАЈУ ЗА ПРИМАЊЕ УСЛУГА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ, ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНЕ ПОДРШКЕ, ЗА УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ И УСЛУГЕ ПРАЊА, ПЕГЛАЊА И ПОПРАВКЕ ОДЕЋЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ КОРИСНИЦИМА ПРОЈЕКТА (Мобилни тим за помоћи у кући)

Pages