ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 20/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАsort ascending БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
25/09/2024 ROP-BAC-25712-ISAW-1/2020 Валашек Мирослав Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
26/11/2021 ROP – BAC – 13397 – IUP - 1/2021 Носал Бошко Селенча УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
06/09/2021 ROP – BAC – 14730 – IUP - 1/2021 Јагодић Бојан Вајска УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
27/07/2021 ROP – BAC – 15328 – IUP - 1/2021 Азашевац Крунислав и Азашевац Иван Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
18/06/2021 ROP BAC 10242 CPI 2 /20 2 1 ДОО Агробачка Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
17/06/2021 ROP – BAC – 25060 – IUP - 4/2021 ОПШТИНА БАЧ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
01/06/2021 ROP- BAC –1870– CPI -2/2021 ЗЗ Бачекс Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
28/05/2021 ROP – BAC – 14086 – IUP - 1/2021 Глишић Недељко Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/05/2021 ROP – BAC – 12114 – LOC – 1/2021 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Сомбор Локацијски услови ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
25/05/2021 ROP – BAC – 4033 – IUP - 6/2021 Младен Тот Бођани УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
21/05/2021 ROP-BAC-13165-ISAW-1/2021 Иличић Мирослав Вајска РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
18/05/2021 ROP-BAC-37541-ISAW-2/2021 ОПШТИНА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
12/05/2021 ROP-BAC-12164-ISAW-1/2021 Пенавин Владимир Бач РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
12/05/2021 ROP-BAC-12998-CPI-1/2021 Маркуш Ивица Вајска ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
07/05/2021 ROP – BAC – 6210 – LOC – 1/2021 Иван Ђурђевић Вајска ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

Pages