ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПAКА ЈАВНЕ НАБАВКE (ЗЈН 2012-2015)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА И ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА - са изменом (ЗЈН 2019)

ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

ПО СТАРОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА