ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БОЂАНИ СЕЛЕНЧА И ВАЈСКА

Одлука о утврђивању коначног броја бирача за МЗ Бођани, Вајска и Селенча

Одлука о утврђивању листе кандидата за Савет МЗ Вајска

Одлука о утврђивању листе кандидата за Савет МЗ Селенча

Одлука о утврђивању листе кандидата за Савет МЗ Бођани

Обавештење Изборне Комисије МЗ 2021

ОБАВЕШТЕЊА О ИЗБОРИМА ЗА САВЕТ МЗ БОЂАНИ, ВАЈСКА И СЕЛЕНЧА

Небојша Пејчић, заменик секретара Изборне Комисије
контакт  телефон: 063/8155575 

 

 

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БАЧ, БАЧКО НОВО СЕЛО И ПЛАВНА