ВАЖНО: УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ ПРИЛИКОМ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Дана 13. јануара 2021.г. Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде издала је Упутство јединицама локалних самоуправа, са којим упознајемо јавност:

 - Упутство о поступању приликом спровођења поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.pdf

 

Упутство за јединице локалне самоуправе објављено на сајту Управе за пољопривредно земљиште може се пронаћи на следећем линку:

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/vest/uputstvo-o-postupanju/

 

Канцеларија за пољопривреду

Општина Бач