МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. Гласник РС“, бр. 88/09, 95/10 и 38/18) и члана 4. Став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. Гласник РС“, бр.100/2011), позивамо сва лица мушког пола, рођена 2003. год.и старијих годишта која нису уведена у војну евиденцију, да се јаве у

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НОВИ САД
КМО ЗА ОПШТИНУ БАЧ
УЛ. ТРГ ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2
 

ради увођења у војну евиденцију

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког понедељка у времену од 09,00  до  15,00 часова

У периоду од  18.01.2021.  до  28.02.2021. године

 

Центар Министарства одбране Нови Сад