ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ ОГЛАСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

Oдељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване да је расписан Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени.
Сви заинтересовани понуђачи за учешће на затвореној лицитацији могу се пријавити најкасније до 12.07.2022. године.
Оглас и формулар пријаве може се преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ ОГЛАСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ