ОБАВЕШТЕЊЕ O ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ДЕПОЗИТА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Обавештавају се пољопривредници који су учествовали на овогодишњем јавном надметању за закуп државног пољопривредног земљишта, а којима је потребно да Општинска управа изврши поврат уплаћеног депозита да:

  • попуне Захтев у прилогу  да га и уз скенирану картицу банкарског рачуна на који се враћа депозит (а који мора да гласи на име понуђача)
  • доставе на мејл адресу: dalibor.gajic@bac.rs

а све у циљу поштовања свих епидемиолошких мера које су на снази. Уколико неко нема могућност предаје захтева путем мејла, тражену документацију може предати и у пријемној канцеларији Општинске управе Бач.
За више информација сви заинтересовани се могу обратити на бројеве телефона службе за пољопривреду, 063/8864098 Далибор Гајић и 064/8511922 Јелена Ковачевић.

Образац захтева