ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 16. новембра 2020. године, одржана је 9. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 14:00 часова.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич и начелник општинске управе Бач- Шпиро Шоргић, који је образлозио предложени акт.
Седницом је председавaо председник општине Бач, Др Стева Панић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала
- ДОНЕЛО ПРАВИЛНИК о ближем уређивању планирања и спровођења поступака набавки и прађења и извршења уговора о набавкама.
Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу

ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА