ПОГОДНОСТИ ЗА НОСИОЦЕ БОРАЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је одређене погодности за носиоце борачких легитимација, које се могу
реализовати код следећих      -    друштвено - одговорних компанија

ПОГОДНОСТИ ЗА НОСИОЦЕ БОРАЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ