РАДИОНИЦА - SWOT АНАЛИЗА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2022 - 2028.

Општина Бач приступила је изради Плана развоја за период 2022-2028. у складу са одредбама Закона  о планском систему Републике Србије (”Сл. гласник РС”, бр. 30/2018). 
У складу са тим данас, 28.04.2021.  се у Свечаној сали зграде Општине Бач одржава радионица на тему SWOT анализе у оквиру израде Плана развоја за предстојећи вишегодишњи период.
Стручну подршку у изради Плана развоја општини Бач пружиће Стална конференције градова и  општина (СКГО) кроз пројекат финансиран из бесповратних средстава словачке развојне помоћи  (SlovakAid), а пројекат се спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији
(UNDP).
Пројекат представља другу фазу програма локалног развоја у Србији који се бави применом  координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о планском систему.
Циљ пројекта је унапређење процеса планирања у јединицама локалне самоуправе у Републици  Србији и подизање капацитета ЈЛС за припрему и спровођење пројеката по процедурама Европске  уније.
Пројекат се реализује у периоду од октобра 2020. године, до краја марта 2022. године, а на данашњој радионици у Бачу учествују предсатвници ЈЛС, али и институција културе, туризма, као и представници цивилног сектора, старих заната и малих и средњих предузећа.

РАДИОНИЦА -  SWOT АНАЛИЗА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2022 - 2028.