РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА НАЈБОЉА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА ЗА ЦИРКУЛАРНИ КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

Стална конференција градова и општина (СКГО), у сарадњи са општинама Бач, Сремски Карловци и Ириг и у партнерству са још 14 међународних организација, добила је подршку из ЕУ Програма за истраживање и иновације HORIZONT 2020 за пројекат “BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”. Овај пројекат  има за циљ  унапређење  и иновативни  одрживи  развој у областима: културног, историјског, религијског и природног наслеђа и туризма у шест европских области – међу којима је и Војводина, конкретније Бач, Ср.Карловци и Ирги.

Међународни конзорцијум, предвођен пројектним партнером  Haute Ecole ICHEC–ECAM–ISFSC  из Брисела – расписао је  Позив за подношење предлога за  најбоља  иновативна решења за циркуларни културни туризам у општинама Бач, Сремски Карловци и Ириг.

Циљ овог међународног  позива  отвореног за учеснике из Србије  је да се изабере и додели награда за најбоља  решења са фокусом на иновативне  области  које подразумевају:

  • савремено тумачење наслеђа,
  • духовно искуство наслеђа,
  • природа као наслеђе,
  • рурални суживот и/или
  • чулно искуство наслеђа.

Иновативно решење за циркуларни туризам подразумева скуп производа и/или услуга чији је циљ стварање јединственог искуства, односно туристичке услуге у складу са  актуелним тенденцијама културне и креативне индустрије, дигитализације, предузетништва  и очувања природе, традиције и  наслеђа.

За пријављивање је потребно кратко навести идејно решење и састав тима, на енглеском језику ( погледати линк:   www.becultour.eu/hackathon )  до 19. маја 2022. године.

Више информација у вези конкурса се може преузети овдe:

http://skgo.org/konkursi/detaljno/310/poziv-za-podnosenje-predloga-u-okv...