РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

Служба за пољопривреду ОУ Бач обавештава јавност да је расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ.
               
Према Закону о пољопривредном земљишту, могућност пријаве на овај јавни позив имају образовне и високообразовне установе  чији је оснивач држава, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, установe за извршење кривичних санкција, као и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства.
Јавни позив је отворен до  31.октобра 2022. године.
Сви заинтересовани, потребни формулар пријаве могу преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јелена Ковачевић, Руководилац Одељења,  телефон: 021/6070-075, локал 149 email: jelena.kovacevic@bac.rs или лично у просторијама Одељењa за привреду, пољопривреду и економски развој Општинe Бач.