ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

На основу члана 2. Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени (“Службени лист општине Бач” број 21/2016) и сагласности Општинског већа Бач, број: 020-5-111/2016-IIод 28.06.2016. године Председник општине Бач је дана 02.08.2016. године расписао Јавни оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у Општини Бач.
Неизграђено грађевинско земљиште у пољопривредне сврхе се даје у закуп на период од 1 године, уколико се парцела која се издаје приведе планираној намени закуп престаје и пре рока од 1 године.

Рок за подношење понуде је 8 дана од дана истицања огласа (до 09.08.2016. године до 13,00 часова)

Ближе информације се могу добити од Службе за пољопривреду Општинске управе Бач.
Контакт особе: Бранимир Аничић, Иван Ловас, на телефон број 021/770-075, локал 149