ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У БАЧУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач,  на својој 4. седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године расписала је јавни оглас за издавање у закуп  пословног простора - вишенаменске производне хале, површине 1150м2, у зони мале привреде у Бачу, изграђенe на парцели број3776/25 у к.о. Бач, површине 5999м2, уписане у листу непокретности број 459 у јавној својини општине Бач.

Рок за подношење пријава је 20 дана од дана јавног оглашавања односно  од 22. јула до 11. августа 2016. године.