OБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава пољопривреднике да је у току подношење захтева за подстицаје намењене за:

  • биљну производњу (тзв „давање по хектару“), затим
  • подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, потом
  • за набавку квалитетних приплодих грла,
  • за тов јунади, свиња, јагњади и јаради
  • за производња конзумне рибе
  • за пчеларство и
  • за премију за млеко.
Захтеви за подстицаје се (након обнове регистрованог пољопривредног газдинства) подносе путем апликације Е-аграр на линку: https://erpg.eagrar.gov.rs/ у сектору Е-подстицаји.
Сви заинтересовани се за помоћ у вези употребе електронског система Е-аграр, могу обратити саветицима Пољопривредене стручне службе Нови Сад (тел: 060/1482439) или сарадницима у канцеларији за пољопривреду на телефон 021/6070-075, локал 146 и лично у канцеларији бр.213 Општинске управе Бач.
У области пољопривреде актуелни су и конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за субвенционисање производње на следећем линку: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkursi/registrovana-poljoprivredna-gazdinstva/, затим кредитне линије Покрајинског фонда за развој пољопривреде на следећем линку: https://www.fondpolj.rs/konkursi/, као и дугорочни и краткорочни кредити Развојног фонда Војводине о којима више можете прочитаит на: https://rfv.rs/?page_id=3347