OБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за пољопривреду Општине Бач обавештава закупце државног пољопривредног земљишта да је крајњи рок , да измире своја дуговања према министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  за агро годину 2023/2024, 30.09 2023 .
Свима којима је потребна помоћ у вези плаћања, могу се обратити сарадницима у канцеларији за пољопривреду на телефон 021/6070-075, локал 146 или лично у канцеларији бр.213 Општинске управе Бач.