ИЗБОРИ 2023

ОБАВЕШЕЊЕ

Општинска изборна комисија Бач, извршиће поделу  изборног материјала (за избор Народних посланика у Народну скупштину РС  И Посланика у Скупштину АПВ), свим бирачким одборима на подручју општине Бач (25), по  позиву, нумеричком редоследу и сукцесивно, у  згради СО-е Бач, у петак, 15. децембра, у периоду, од 10,оо  до 17.оо, часова, односно, до фактичке предаје целокупног изборног материјала.

Гласање ван бирачког места

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван бирачког места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавести локалну изборну комисију најраније 72 часа пре дана гласања а најкасније до 11.00 часова на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања,  најкасније до 11.00 часова.

  • Председник Општинске изборне комисије Драган Предојевић 0611606469
  • Заменик председника Општинске изборне комисије Биљана Бијелић 0654094054

 

ДОКУМЕНТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ