ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Саветник за заштиту права пацијената:

Михал Кућенич
Тел: 063/567689
savetnik.pacijenata@bac.rs