ОСНОВНИ ПОДАЦИ

У општини Бач активно послује 380 предузећа, од чега су највећи број предузетници. Међу привредним субјектима претежне делатности су: трговина, угоститељство, занатство и грађевинарство. Све већи број субјеката у своје пословање уводе признате стандарде и сертификате и на тај начин поспешује своју производњу и пословне контакте.