РАДИОНИЦА - ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ, КОЈА СЕ ПРИПРЕМА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ 2022-2028.

Поштовани грађани,
Општина Бач, у сарадњи са ангажованим експертима, дана 28/04/2021 са почетком у 12h  у простору Културно-пропагандног центра, Ул. Бачка 4 у Бачу, организује  Р а д и о н и ц у -  за израду SWOT анализе, која се припрема у поступку израде Плана развоја Општине Бач 2022-2028.
Стручну подршку у изради Плана развоја општини Бач пружа Стална конференције градова и општина (СКГО) кроз пројекат финансиран из бесповратних средстава словачке развојне помоћи  (SlovakAid), а пројекат се спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP).
Пројекат представља другу фазу програма локалног развоја у Србији који се бави применом координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о планском систему.
Молим да информацију о томе да ли ћете присуствовати заказаној радионици проследите Јелени Ковачевић повратно (мејлом на jelena.kovacevic@bac.rs, лично у канц 208 ОУ Бач или путем телефона на бр. 064/8511922).
Претходне аналиизе (из области економије, здравства и социјалне области) које су експерти урадили за нашу општину се налазе у прилогу.