Попис становништва, домаћинстава и станова 2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДЕЖУРСТВУ НАКОН ПОПИСА

Пописна конмисија општине Бач позива грађане који до сада нису испунили своју обавезу и нису се пописали да то ураде до 04. новембра 2022. године.

Пописивачи ће дежурати у времену од 08,00 до 20,00 часова.

Пријављивање и попис се врши телефонским путем, позивом на број 064/85-11-922 пописивач Јелена Ковачевић.

_________________________________________________________________________________________________________

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године спроводи се у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године и Законом о званичној статистици.

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.
Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.
Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.
Теренско прикупљање података (пописивање) спроводи се од 1. до 31. октобра 2022. године.
Републички завод за статистику припрема, организује и спроводи Попис.
Непосредни организатор Пописа на територији општине Бач је Пописна комисија општине Бач.
Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

__________________________________________________________________________________________________________

ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.
Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.
Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.
Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).
Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

SLIDER_infocentar.jpg

 

popis2022.stat.gov.rs

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе
Nyilvános felhívás instruktor jelöltek jelentkezésére
Verejná výzva uchádzanie sa kandidátov na inštruktorov

Инструктори - Ранг листа кандидата који се позивају на тестирање и разговор
Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор

Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку

Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова.
Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.
Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова.
Кандидати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.
Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 22. јула 2022. године на сајтовима Републичког завода за статистику stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.
 
 
 
 

РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Кандидати који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.
Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.
Ранг-листу кандидата може се видети - овде.
Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети - овде.
 

КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ИНСТРУКТОРА

Републички завод за статистику објављује Коначан списак инструктора изабраних за рад у Попису 2022. године.
Коначан списак инструктора можете видети - овде.
Потписивање уговора са изабраним инструкторима обавиће се у просторијама Пописне комисије најкасније до 23. августа 2022. године.
Сви инструктори ће телефоном бити обавештени о термину доласка у Пописну комисију ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора инструктори треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.
 
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ
 
Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.
 
Прелиминарну листу можете погледати – овде.
 
Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Рок за улагање приговора је 21. август 2022. године до 16.00 часова.
Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресa Пописнe комисијe општине Бач: nacelnik@bac.rs.
У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).
Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.
Кандидати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор. 
Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.
 
У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи: 
- Приговор поднет надлежној Пописној комисији;
- Одговор Пописне комисије на приговор.
 
Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.
Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.
Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова.
 
 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

 
Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.
Коначну листу можете погледати – овде.
Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 29. августа до 16. септембра, у терминима које је одредила Пописна комисија.
Све информације у вези са обуком (термин у којем кандидат треба да дође и место/адреса пункта за обуку) кандидати ће добити од надлежне Пописне комисије путем телефона и/или имејла.
Штампани материјал за обуку (Водич за пописиваче, обрасце и примере за вежбање и др.),  кандидати ће добити од Пописне комисије на пункту за обуку. Водич за пописиваче у електронској форми доступан је на линку.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Обавештавају се кандидати за пописиваче да ће се петодневна обука одржати у термину од 12. до 16. септембра 2022. године, са трајањем од 9:00 до 17:00 часова.
Обука ће се одржати у Малој сали (1. спрат) Народне библиотеке "Вук Караџић" Бач, на адреси: Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач.
Агенду обуке можете преузети – овде.
Присуство обуци је обавезно.
 

КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА

Републички завод за статистику објављује Коначан списак изабраних  пописивача за рад у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.
Списак пописивача можете видети овде.
Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.
Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.
Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.
Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.