Попис становништва, домаћинстава и станова 2022.

popis2022.stat.gov.rs

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе
Nyilvános felhívás instruktor jelöltek jelentkezésére
Verejná výzva uchádzanie sa kandidátov na inštruktorov

Инструктори - Ранг листа кандидата који се позивају на тестирање и разговор
Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор

Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку

Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова.
Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.
Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова.
Кандидати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.
Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 22. јула 2022. године на сајтовима Републичког завода за статистику stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.
 
 
 
 
РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
 
Кандидати који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.
 
Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.
 
Ранг-листу кандидата може се видети - овде.
 
Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети - овде.
 
 
КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ИНСТРУКТОРА
 
Републички завод за статистику објављује Коначан списак инструктора изабраних за рад у Попису 2022. године.
 
Коначан списак инструктора можете видети - овде.
 
Потписивање уговора са изабраним инструкторима обавиће се у просторијама Пописне комисије најкасније до 23. августа 2022. године.
 
Сви инструктори ће телефоном бити обавештени о термину доласка у Пописну комисију ради потписиваља уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора инструктори треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде