ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Демографске карактеристике и трендови

На основу података из пописа становништва спроведеног 2011. године у општини Бач живи 14,405 становника, од чега је 6.529 становника старости до 40 година (45%), док број старијих од 40 година износи 7.876 (55%). Просечна старост у општини Бач износи 42,3 године.

Становништво према економској активности, 2011:

  Жене Mушкарци
Економски активни
Обављају занимање 1441 3029
Назапослени 488 747
Економски неактивни
Деца млађа од 15 година 954 1030
Пензионери 1689 1245
Лица са приходима од имовине 32 62
Ученици - студенти (деца са 15 и више година) 484 429
Лица која обављају кућне послове само у свом домаћинству 1924 246
Остала неактивна лица 252 353
УКУПНО 7264 7141

 

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова, РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Према службеним подацима (из октобра 2016.г.) број незапослених у општини је 2291, а број запослених је  3.129 особе. Просечна бруто зарада износи 370 еур, а нето  зарада  270 еур.