ОПШТИНА

ОПШТИНА БАЧ
Трг Др Зорaна Ђинђића 2
21420 Бач
Телефон: 021/770-075 - централа
fax: 021/770-330
e-mail: info@bac.rs
 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Председник општине
Телефон: 02/770-170
e-mail: predsednik@bac.rs

Заменик председника општине
Телефон: 021/770-075 локал 132
e-mail: zdenko.kolar@bac.rs

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Председник скупштине
Телефон: 021/770-310
e-mail: skupstina@bac.rs

Секретар скупштине
Телефон: 021/770-075 локал 120
e-mail: skupstinska.sluzba@bac.rs
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Начелник Општинске управе
Телефон: 02/770-075  локал 124
e-mail: nacelnik@bac.rs
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ,  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац: Оливера Ракоција
Телефон: +381 21 770 075 локал: 129
Е-mail: olivara.rakocija@bac.rs

ОДЕЛЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац: Оливера Мишан
Телефон: +381 21 770 075 локал: 133
Е-mail: оlivera.misan@bac.rsВ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ ИФИНАНСИЈЕ
Руководилац: Анна Гутеша
Телефон: +381 21 770 075 локал: 142
Е-mail: anna.gutesa@bac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Руководилац: Јелена Ковачевић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 147
Е-mail: jelena.kovacevic@bac.rs