АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКАТ: РАЗВОЈ ЕФИКАСНИХ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА СА ИНТЕГРАТИВНИМ ПРИСТУПОМ

ПРОЈЕKАТ: ИНОВАТИВАН И ОДРЖИВ ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ У ОПШТИНИ БАЧ

Пројекат ''Иновативан и одржив приступ тржишту рада за рањиве групе у општини Бач'' спроводи се у оквиру пројекта ''Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења за запошљавање''. Техничку и финасијску подршку спровођењу пројекта пружа глобални програм ''Миграције за развој III’’ који у Србији спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у оквиру Немачке развојне сарадње.