ИЗБОРИ 2022

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОИК

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ГАЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ 

ОДЛУКА О РАЗРЕШАВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ У СТАЛНОМ САСТАВУ

ОДЛУКА  О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШАВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ У СТАЛНОМ САСТАВУ

 

ИЗВЕШТАЈИ

 

РЕШЕЊА

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

 

 

ЗАПИСНИЦИ