ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2025. ГОДИНУ

Служба за пољопривреду ОУ Бач обавештава јавност да је расписан ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2025. ГОДИНУ.

Обавештавају се заинтересоване  образовне и високообразовне установе  чији је оснивач држава, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, установe за извршење кривичних санкција, као и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства да да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач за 2025. годину  до 31.октобра 2024. године.

 

Сви заинтересовани, потребни формулар пријаве могу преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.

 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јелена Ковачевић, Руководилац Одељења,  телефон: 021/6070-075, локал 147 email: jelena.kovacevic@bac.rs или лично у просторијама Одељењa за привреду, пољопривреду и економски развој Општинe Бач.

 

Рок за пријављивање: 
31. октобар 2024. године
Дскументација