ЈАВНИ ПОЗИВ

за борце, војне инвалиде, цивилне инвалиде рата, чланове њихових породица и друге кориснике према Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
ПОЗИВАЈУ СЕ борци, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, чланови њихових породица и други корисници у смислу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, са пребивалиштем на територији општине Бач, да поднесу захтев за остваривање права на:

  1. Попуст од 30% на комуналне услуге које пружа ЈКП „Тврђава“ Бач
  2. Бесплатан линијски превоз који врши ЈКП „Тврђава“ Бач, на територији општине Бач

Захтев се преузима и предаје на писарници ЈКП „Тврђава“ Бач, ул. М.Тита 73, у Бачу, сваког радног дана од 07-15 часова.
Уз захтев, наведена лица су дужна приложити:

  1. Копију легитимације о утврђеном статусу или други докуменат којим им је утврђен статус корисника према Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
  2. Копију личне карте или извод очитане личне карте