БЕСПОВРАТНА СРЕДСТАВА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач издаје обавештење о расписаном конкурсу министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде који се односи на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години.

Врсте подстицаја који се овим конкурсом могу остварити су:

подстицаји на инвестиције и унапређење примарне биљне производње,

подстицаји на инвестиције и унапређење примарне сточарске производње као и набавка квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Права на ову врсту подстицаја остварују сва физичка лица-носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који имају навршених највише 40 година живота и који се налазе у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

Конкурс је отворен до 31. децембра 2019. године, а сви заинтересовани могу га преузети овде