ИЗВРШЕНА КОНТРОЛА ИСПЛАЋЕНИХ СУБВЕНЦИЈА

Радна група  за проверу  наменског утрошка  субвенција за инвестиције  у физичка средства пољопривредних газдинстава додељених по расписаном конкурсу у 2016. години улази у завршну фазу контроле спроведених инвестиција.  Према речима Ивана Ловаса, члана радне групе, досадашњи записници са теренске контроле указују на то да су додељена средства наменски утрошена и у складу са потписаним Уговорима и условима конкурса.

Овом мером пољопривредне политике, током 2016.г., општина је субвенционисала 84 регистрована пољопривредна газдинства са територије општине, у укупном износу од преко 7 милиона динара.

Лица која су остварила право на субвенције, према члану 3. закљученог Уговора, у обавези су да купљено субвенционисано средство не отуђе у року од 5 година, као и да оно буде у употреби и служи за пољопривредну производњу на том газдинству. 

ИЗВРШЕНА КОНТРОЛА ИСПЛАЋЕНИХ СУБВЕНЦИЈА