ИЗВРШЕНА НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

Укупно 30 противградних ракета произвођача Trayal korporacija из Крушевца набављено је за лансирне станице на територији општине Бач а у оквиру Радарског центра Фрушка Гора.
Подршку општини Бач у обезбеђивању средстава пружио је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство који је по пријави на конкурс за подизање ефикасности противградне заштите на територији АПВ одобрио средства у износу од 496.800 динара што представља 60% од вредности инвестиције без ПДВ-а.
На овај начин све противградне станице на територији општине снабдевене су одговарајућим количинама противградних ракета како би се заштитиле оранице и  усеве и како би наредни период прошао без штете по пољопривреднике општине Бач.  Укупна вредност набављених ракета износи 828.000,00 динара без ПДВ-а.
Такође, потписани су уговори између Радарског центра Фрушка Гора и противградних стрелаца који дејствују на територији општине Бач а извршен је и лекарски преглед свих стрелаца. За стрелце су обезбеђена средства у износу од  4.000,00 динара месечно за накнаду током сезоне одбране од града.
 

ИЗВРШЕНА НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА