ИСПЛАЋЕНА 8. РАТА СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Данас је исплаћена 8. рата студентских стипендија свим студентима који су доставили уредну документацију у виду потврде о овереном летњем семестру или копије индекса.
Позивају се студенти који још нису доставили наведене доказе, да то учине у најкраћем могућем року, како би им била исплаћена преостала стипендија.