ИСПЛАЋЕНЕ УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Дана, 11.07.2018. године исплаћена је 8. (последња по уговору) стипендија ученицима који су доставили сведочанство о завршеном разреду.
До кашњења исплате је дошло из разлога недостатка документације од стране ученика.