КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ 

Покрајински Секретаријат за социјалну политику демографију и  равноправност полова расписао је Конкурс за  доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине. 
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију стамбене јединице у власништву или сувласништву породицама у којима се роди треће или четврто дете са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Рок за подношење пријава на конкурс 15.10.2018. године

  1. Текст конкурса
  2. Образац за пријаву
  3. Правилник
  4. Одлука покрајинске Владе од 09.08.2018. године
Грб АПВ