НАРЕДБА О РАДУ УГОСТИТЕЉСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

На основу члана 17. и 18.Пословника о раду Штаба за ванреднеситуације, комадант Штабa донео је следеће наредбе:

НАРЕЂУЈЕ СЕ скраћење радног времена свих угоститељских објеката на територији општине Бач на време од 08:00 часова до 19:00 часова, свих трговинских објеката до 19:00 часова и пијаце од 07:00 до 12:00 часова
У затвореним просторијама ограничава се присуство највише 50 особа,односно максимално у односу на површину објекта 1 лице на 4м, док се на отвореном простору (пијаце) ограничава максимално у односу наповршину 1 лице на 2м2.

НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима угоститељских објеката да истакну на видљиво место површину објекта и максималан број лица која истовремено могу да бораве у објекту.

НАРЕЂУЈЕ СЕ Комунлној испекцији да контролише поштовање НАРЕДБЕ о раду угоститељских и трговинских објеката

НАРЕЂУЈЕ СЕ комуналним радницима Месних заједница и секретарима Месних заједница да контролишу поштовање НАРЕДБЕ о раду пијаце.

 

Текст Наредбе