НОВИ КОНКУРСИ СЕКРЕТАРИЈАТА

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је чак седам конкурса, који се односе на финансирање пројеката у области пољопривреде и руралног развоја.

Ради се о конкурсима за доделу средстава за:

-   одржавање традиционалних манифестација у 2020. години на територији АП Војводине

- подршку младима у руралним подручјима кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, подстицање прераде на газдинству као и подстицање оснивања малих пивара.

суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака (постављање цевовода и набавке опреме и система за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско - виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза - агротекстил, малч фолије и др.)

- суфинансирање инвестиција у пчеларство (унапређивање пчеларске производње и производње меда у АПВ кроз доделу бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава).

- суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља (набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља)

- суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору (суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада, инструмената за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха,као и влаге).

- доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми (суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству).

За више информација можете се обратити Служби за пољопривреду Општинске управе Бач или извршити увид директно на веб адреси секретаријата:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?kat=s

 

НОВИ КОНКУРСИ СЕКРЕТАРИЈАТА