ОБАВЕШЕТЊЕ

Обавештавају се родитељи/старатељи деце, корисници права на дечији додатак да је потребно да доставе потврду о упису у школску 2018./2019.годину за сву децу која похађају обавезан припремни предшколски програм, основну или средњу школу, уколико то већ нису учинили, а најкасније до 30.09.2018. године. Потврде је потребно доставити у Службу дечије заштите, Трг др Зорана Ђинђића 2, канцеларија број 12, радним даном од 7:30-14:30 часова.