ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Општина Бач обавештава ученике и студенте кориснике општинске стипендије за 2020/2021. годину да сходно члану 3. потписаног Уговора о стипендирању, најкасније до 18.02.2021. године доставе копију ђачке књижице са оценама из првог полугодишта за ученике и копију овереног зимског семестра за студенте. Претходно наведено је потребно доставити како би се исплатила јануарска стипендија.