ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА МЕРА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Општина Бач обавештава све заинтересоване надлежне службе и субјекте о Обавезној инструкцији за примену Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, а која је донета 21.03.2020.године.
 
Поменутом Уредбом, између осталог, забрањено је обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима (осим посебног линијског превоза, који привредни субјекти обављају искључиво за обављање радних задатака запослених). Међутим, посебним дозволама могуће је одобрити обављање међумесног, односно градског и приградског превоза, што је детаљеније појашњено у самој Уредби, односно Инструкцији.
Како би се Уредба адекватно спровела у пракси, наложено је локалним самоуправама да ставе на располагање посебну мејл адресу на којој ће се, од стране заинтересованих субјеката, запримати захтеви за потребама запослених - за организовање посебно формираних линија градског и приградског превоза.
У том конктексту, у општини Бач ће у примени бити мејл адреса: prevoz@bac.rs
 
 
Молимо све заинтересоване да исту користе за подношење поменутих захтева.
 
Контакт особа за више иноформација: Јурај Јаворњик, 064/8511923.