ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА/ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду Општинске Управе Бач обавештава све заинтересоване пољопривреднике да је Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства расписало следеће конкурсе/јавне позиве:

  1. Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2018. Години.  Рок за подношење пријава на конкурс је 15.8.2018. године. Више информација о конкурсу може се пронаћи на http://www.minpolj.gov.rs/konkurs-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-podsticaja-za-podrsku-programima-koji-se-odnose-na-diversifikaciju-dohotka-i-unapredjenje-kvaliteta-zivota-u-ruralnim-podrucjima-kroz-podrsku-mladim-poljo/
  2. Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2018. Години. Рок за подношење захтева је 17.9.2018. године. Више информација о јавном позиву може се пронаћи на http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-poljoprivred/ 
  3. Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2018. Години. Рок за подношење захтева је 17.9.2018. године. Више информација о јавном позиву може се пронаћи на http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-proizvodnje/