ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Канцеларија за пољопривреду обавештава све пољопривреднике са територије општине Бач да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао следеће конкурсе:

  • Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске и прикључне) у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2018. години,
  • Конкурс за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетних телади и прасади за тов у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2018. години
  • Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2018. години

 
Горе наведени конкурси су отворени од 23. Марта све до утрошка средстава.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451
Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs