ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Општина Бач обавештава да је расписан Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на теритирији АП Војводине
Конкурсна документација